Friday, June 14, 2013

Hibernasi Khutbah

Salam kawan,

Lama rasanya saya berhibernasi dalam suasana sepi saya sendiri. Pelbagai insiden kehidupan berlalu percuma tanpa sempat untuk berkongsi bersama. Entahlah, adakah jemari ini masih punya aura dan suara untuk berbicara. Harapnya ia tidak kematian rasa. Moga kita masih terus menyambung rahim ukhuwwah kita diteratak bisu ini bersama lagi.

Selang beberapa jumaat yang lalu, saya diberi lorongan oleh TG Ustaz Rosli Osman, Imam Besar masjid at Taqwa, Bertam Indah untuk menyampaikan khutbah rasmi hari guru peringkat pulau pinang di masjidnya. Dengan jemaah yang melimpah sehingga membilang anak tangga dan beranda masjid, saya dipermudahkan dengan teks khutbah sempena hari guru yang diselaraskan oleh JPN PP sendiri. Dengan sedikit selang seli tambahan dari olahan bahasa saya sendiri, saya menyampaikan amanah untuk guru pada tanggal 17 Mei yang lalu. Moga ianya bermanfaat untuk dikongsi teksnya bersama.


KHUTBAH HARI GURU 2013

اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الْقَائِلِ،
أَشْهَدُ أَنْ لاَ اِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَه وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ،اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلىَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ.
أَمَّا بَعْدُ,
فَيَا عِبَادَ اللَّهِ!

Sidang Jumaat yang dirahmati Allah
          Saya berpesan kepada diri saya dan menyeru kepada sidang jumaat yang dikasihi sekelian, marilah sama-sama kita bertaqwa kepada Allah S.W.T dengan sebenar-benar taqwa serta melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, mudah-mudahan kita berbahagia di dunia dan di akhirat.

Sidang Jumaat yang dirahmati Allah
Kerjaya guru merupakantugasmulia di sisi Islam, apatahlagimembabitkandisiplinilmuberkaitan agama. Islam sebagaisatu agama yang mementingkanilmupengetahuan, memandangtinggimartabatseorangpendidiksamaadaberkaitanilmuduniawidanukhrawi.

Tarikh 16 Mei setiap tahun merupakan hari yang amat bermakna bagi setiap warga guru. Guru pasti diingati, dihargai dan diraikan dengan sewajarnya. Tidak kiralah siapa pun yang pernah mengajar kita, banyak atau sedikit ilmu yang dicurahkan, tidak kira apa bangsa atau agamanya, mereka tetap guru kita. Merekalah yang mengajar kita membaca, menulis dan mengira supaya kita  menjadi insan yang berilmu. Oleh yang demikian, adalah wajar untuk kita mengiktiraf sumbangan dan jasa guru terhadap pembangunan masyarakat dan negara.Ianya selari dan bertepatan dengan tema sambutan Hari Guru pada tahun ini “Guru Malaysia : Satu Aspirasi Satu Agenda”

Sidang Jumaat yang dirahmati Allah,
Dewasaini, pelbagaiberita yang bolehdikirasebagaikeadaan di manamartabat guru cubadirendahkan. Segalanilai-nilai yang perluadabagisetiap yang menuntutilmu, tidakdiamalkan. Hal inimenyebabkankeberkatandaripada Allah itutiada. Makadenganitu, masyarakatberilmutetapakanlahirnamundaripadaaspek yang bukankitacari.
Sebagaiperbandingan, padamasasekarang, sangatramaiahliprofesionaldaripadabidangmasing-masing yang tampakhebatpadakacamatamanusia. Merekamenunjukkanprestasi yang baikdalammenjalankantugasmereka. Namun, kitaakandapatmelihatperbezaanantara orang yang menjagaadabdan yang sebaliknya. Seseorangakanbenar-benarikhlasdalammenjalankantugaskesandaripadaadabterhadap guru.
Oleh yang demikian, adab-adabterhadap guru dalam menuntut ilmu sangat penting. Islam amat menitikberatkan adab seorang murid terhadap gurunya. Adalah menjadi suatu kewajiban bagi kita untuk hormat kepada guru meskipun mereka tidaklagi mengajar kita.Seorang guru sudah pasti mempunyai pengetahuan yang tinggitentangsesuatubidangsehinggamampumengajar orang lain. Olehsebabitulah menghormati mereka adalah dituntutolehsyaraksebagaimanafirman Allah SWT :
Maksudnya : Allah meninggikandarjat orang-orang yang berimandiantarakamu, dan orang-orang  yang diberiilmupengetahuan agama( darikalangankamu) beberapadarjat. Dan ingatlah, Allah mahadalampengetahuannyatentangapa yang kamulakukan.

Muslimin yang dirahmati Allah
Pernahdiceritakantentang Imam Syafie menghormatigurunya. Padasuatuhari, sedangbeliaumemberikuliahkepadaribuanpelajar-pelajarnya, masuklahseorangbadwi yang amatcomotsertaamatbusuksekali.Melihatsahajabadwiitumasuk, Imam Syafielantasberhentidaripadamemberikuliahdanmendekatibadwiitusertamemeluknyadenganerat. TergamamanakmuridnyamelihatperlakuanImam Syafieitu. Selesaisahajamemberikuliah, makabertanyalahanakmuridnyakepada Imam Syafiemengapabeliaumemelukbadwitersebut.Imam Syafieberkatabahawawalaupunbadwiitubusukdancomot, tetapibadwiituialahgurunya.Sebabitudia memeluk badwitersebutsebagai caramenghormati guru. Makin terpegunpelajar-pelajarnyaapabiladiberitahutentangbadwi yang jahilitumenjadi guru Imam Syafie.
Jawab Imam Syafie, "Padasuatuhari, sedangakumenuliskitabfekah ,akumempunyaisatumasalahiaitubagaimanakahhendakmengenalidanmembezakan di antaraanjing yang cukupumurdengananjingyang belumcukupumur. Laluakufikirtentubadwitahukeranabadwibanyakmemeliharaanjinguntukmengawalkambing-kambingmereka.
Aku pun bertanyahaltersebutkepadabadwi yang akupeluktadi.Badwiitumenerangkanbahawaanjing yang cukupumurmengangkatsebelah kaki belakangapabilakencing, manakalaanjing yang tidakcukupumurtidakmengangkatkakinyabilakencing.Denganpanduanbadwiitulah, makaakudapatmenyiapkankitabkuitu." 
Begitulahceritanya.Walaupunterlalusedikitjasabadwiitukepadanya, Imam Shafieamatmenghargainyadanmenghormatisehinggamenggelarnya guru.Saidina Ali R.A  jugapernahberkata“Barangsiapa yang mengajarakuwalaupunsatuhurufmakaiaadalahtuankepadaku:”.
SidangJumaat yang dirahmatiAllah ,
Dalam menjana tranformasi Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia, tugas guru bukan sekadar menjadi mudarris(pendidik), tetapi guru juga sebagai mua’llim ( penyampai yang benar), sebagai murabbi (pengasuh dan pendidik anak-anak dengan kasih sayang), sebagai muaddib (pembentuk adab dan akhlak anak-anak), dan sebagai mursyid(pembimbing ke arah kebenaran). 

Kehidupan seorang guru tidak dapat lari dari hidup secara berjemaah atau dengan kata lain “Hidup Bermasyarakat” Apabila kita jauh dari sanak saudara dan ahli keluarga , maka orang yang paling hampir dengan kita ialah jiran tetangga atau lebih dikenali sebagai masyarakat. Hal ini dijelaskan oleh Rasulullah SAW melalui sabda baginda :
مَنْ لَمْ يَهْتَمَّ بِأَمْرِ الْمُسْلِمِيْنَ فَلَيْسَ مِنْهُمْ وَمَنْ أَصْبَحَ وَهَمُّهُ غَيْرَ اللهِ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ
(رواه الطبراني)
Maksudnya :“Sesiapa yang tidakmengambilberat di atasurusan orang musliminmakabukanlahdiadarikalanganmereka. Dan sesiapa yang padapagiharimengutamakanperkaraselaindaripada agama Allah makabukanlahdiadaripadagolongan yang diredhai Allah.”
Lihatlahtokoh-tokohulamanusantaraseperti Prof. Dr. Hamka, Syeikh Muhammad Idris al-Marbawi, Tuan Guru TokKenalidanramailagi, merekatelahmencurahkanbaktidalammenyampaikanilmudanbergiataktifdalammasyarakat. Kesinambunganusahamerekaitusewajarnyaditeruskanolehgenerasipendidikmasakini.Sidang Jumaat yang dihormati,

Kita tidak boleh meletakkan peranan membentuk akhlak dan peribadi anak-anak kita hanya kepada guru-guru di sekolah sahaja. Ibu bapa serta ahli masyarakat sewajarnyamemainkan peranan secara bersama. Gunakanlah ruang permuafakatan melalui Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG) untuk menjana idea dan menyelesaikan masalah.
Ibu bapa hendaklah memastikan anak-anak diberikan kasih sayang dan perhatian secukupnya. Usaha mendidik anak-anak sebenarnya bermula darirumah, terutamanya dalam mendirikan solat secara istiqamah, membaca, memahami serta menghayati isi kandungan al-Quran.Ianya selari dan bertepatan dengan hasratKementerian Pelajaran Malaysia yang telah memperkenalkan “sarana  ibubapa” dan “sarana sekolah” sebagai inisiatif kebangsaan bagi meningkatkan penglibatan ibubapa, komuniti dan sektor swasta kearah bersatu dan menyokong satu matlamat iaitu membantu murid berjaya. Penglibatan semua mampu mengubah sistem pendidikan negara kearah kecemerlangan dan kemenjadian murid seperti yang diharapkan.

Sidang Jumaat yang dihormati;
Justeru, sempenaHari Guru yangdisambutsetiaptahun, kitaperlukembalimengenangjasa guru yang banyakmembantu agama, bangsadannegara. Hal inibertepatandengansarananBaginda SAW yang mengajarumatnya agar sentiasaringanmulutuntukmengucapkan ‘terimakasih’ kepadasesiapasahaja yang berbaktikepadamereka.Sesungguhnyasegalaamalbaktiseorang guru dalammenyampaikanilmu yang bermanfaatkepadaanakdidiknyaakanmelayakkandirinyamendapatganjarankebaikan, meskipunsetelahpergimenghadapilahi.
Mengakhiri khutbah pada hari ini mimbar menyeru dan berpesan, marilah kita menghargai jasa dan pengorbanan guru-guru melalui tindakan berikut:
Pertama:    Mendoakan kebahagian buat guru-guru, sama ada yang masih hidup atau yang telah meninggal dunia.
Kedua:       Menziarahi guru-guru untuk mengeratkan silaturrahim.
Ketiga:       Menghulurkan apa juga bentuk sumbangan mengikut kemampuan  masing-masing kepada institusi pendidikan.
Keempat:   Berkatalah dengan lemah-lembut dan jangan sekali-kali menyakiti hati guru.
Kelima:      Ucapkanlah terima kasih kepada guru-guru dan semua insan yang pernah menabur bakti dan budi kepada kita.

Buat para guru , teruslah beristiqomah dengan penuh keikhlasan dan kesabaran dalam menyampaikan ilmu  kepada anak bangsamudah-mudahan akan diberi ganjaran oleh Allah s.w.t.

Firman Allah dalam surah al-Jumu’ahayat 2:
هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آَيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (2)


بَارَكَ اللهُ لِىْ وَلَكُمْ فِىْ الْقُرْءَانِ الْعَظِيْمِ، وَنَفَعَنِى وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيْهِ مِنَ الآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ، وَتَقَبَّلَ مِنِّى وَمِنْكُمْ تِلاَوَتَهُ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ، أَقُولُ قَوْلِى هذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ العَظِيْمَ لِىْ وَلَكُمْ، وَلِسَائِرِ المُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ، وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيم.

No comments:

Post a Comment