Saturday, December 26, 2009

Puasa Di Sepuluh Muharram

Alhamdulillah , segala puji dan syukur pada Allah yang mempermudahkan saya untuk berpuasa dibulan Muharram yang mulia ini.

Hari ini saya sempat berpuasa Tasuaá dan esoknya asyura’.

Dua puasa yang dituntut dalam agama untuk kita mengerjakannya. Hukumnya adalah sunat yang sangat dituntut.

Ada dua perkara utama yang saya ingin kongsikan disini :

1. Puasa ini adalah tanda kesyukuran seorang hamba terhadap tuhannya.

Ianya hadir setelah Allah melorongkan pelbagai kemenangan dan pertolongan kepada para hambanya sebagaimana tanggal sepuluh Muharram yang cukup bertuah ini.
Pelbagai kemenangan umat ini dalam darsawarsa sejarah menjadikan hakikat bahawa kebenaran ini milik Allah dan Dia bersama membantu memberikan kemenangan kepada mereka yang berada dilandasan kebenaran diatas kebatilan biar di zaman mana sekalipun.

Lalu seharusnya bagi kita menteladani sunnah dengan mengucapkan syukur dengan berlapar puasa sebagaimana yang disunnahkan oleh Rasulullah bukan sekadar kita hanya tahu ritual bersyukur dengan mengadakan kenduri makan sempena kesyukuran sahaja.

Mentaliti inilah yang sentiasa ditanam oleh nabi dalam minda umatnya supaya sentiasa melakukan ibadah atas nama bersyukur dan memuji tuhan.

2. Keduanya ialah betapa jelasnya cara rasul meletakkan prinsip asas Keistimewaan dan identity agama.

Identiti islam harus berbeza dengan yang lain, ia agama allah dan ianya harus terlalu istimewa untuk dijodohkan dengan ajaran yang lansung tidak bersumber dengan islam.

Kerana itu nabi sendiri menyarankan untuk kita berpuasa selama 2 hari untuk membezakan antara islam dengan sejarah dan sambutan agama yang lain.

Bersama kita teliti beberapa persoalan Hari Asyura di bilahan kata ini :


Sumber : blog abusalma
Oleh: Tim Daar al-qosim
Penerjemah: Abu Ahmad Fuad Hamzah Baraba’,Lc

Segala puji bagi Allah pemelihara seluruh alam, shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi dan Rasul mulia, Nabi kita Muhammad, keluarga, dan para sahabatnya. Wa ba’du:

Diantara nikmat Allah Ta’ala yang diberikan atas hamba-hamba-Nya, adalah perguliran musim-musim kebaikan yang datang silih berganti, mengikuti gerak perputaran hari dan bulan. Supaya Allah Ta’ala mencukupkan ganjaran atas amal-amal mereka, serta menambahkan limpahan karunia-Nya.
Dan tidaklah musim haji yang diberkahi itu berlalu, melainkan datang sesudahnya bulan yang mulia, yakni bulan muharam. Imam Muslim meriwayatkan dalam kitab shahihnya dari Abu Hurairah radiyallahu ‘anhu, Nabi shalallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

{ أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل } رواه مسلم في صحيحه

Puasa yang paling utama setelah puasa bulan ramadhan adalah puasa pada bulan Allah yang kalian sebut bulan muharam, dan sholat yang paling utama setelah shalat fardhu adalah shalat malam. (HR.Muslim). Nabi shalallahu ‘alaihi wa sallam menamai bulan muharam dengan bulan Allah, ini menunjukan akan kemuliaan dan keutamaannya. Sesungguhnya Allah Ta’ala mengkhususkan sebagian makhluk-Nya terhadap sebagian yang lainnya, serta mengutamakannya dari sebagian yang lainnya.

Hasan al-Bashri rahimahullahu Ta’ala berkata:
” إن الله افتتح السنة بشهر حرام واختتمها بشهر حرام، فليس شهر في السنة بعد شهر رمضان أعظم عند الله من شده تحريمه “.

Sesungguhnya Allah Ta’ala membuka tahun dengan bulan haram dan mengakhirinya dengan bulan haram, dan tidak ada bulan dalam setahun yang lebih mulia disisi Allah melebihi bulan ramadhan, karena sangat haramnya bulan tersebut.
Dibulan muharam ada satu hari yang pada hari itu terjadi peristiwa besar serta kemenangan yang gemilang. Saat dimana kebenaran menang atas kebatilan, yaitu ketika Allah Ta’ala menyelamatkan Nabi Musa ‘alaihis sholatu was salaam beserta kaumnya, dan menenggelamkan fir’aun beserta bala tentaranya. Ia adalah hari yang memiliki keutamaan yang agung dan kehormatan sejak dahulu. Ketahuilah, hari itu adalah hari yang kesepuluh dari bulan muharam, yang biasa disebut hari ‘Asyura.

KEUTAMAAN HARI ASYURA DAN BERPUASA PADA HARI ITU

Banyak hadits-hadits shahih yang bersumber dari Rasulullah shalallahu ‘alaihi wa sallam mengenai keutamaan hari ‘asyura serta anjuran berpuasa padanya, kami akan sebutkan beberapa contoh, diantaranya sebagai berikut:

في الصحيحين عن ابن عباس – رضي الله عنه – أنه سئل عن يوم عاشوراء فقال: ” ما رأيت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يوماً يتحرى فضله على الأيام إلا هذا اليوم – يعني يوم عاشوراء – وهذا الشهر يعني رمضان “.

Dalam shahihain, dari Ibnu Abas radiyallahu ‘anhuma, bahwasanya beliau pernah ditanya tentang hari ‘asyura, maka beliau menjawab: Aku tidak pernah melihat Rasulullah shalallahu ‘alaihi wa sallam begitu menjaga keutamaan satu hari diatas hari-hari lainnya, melebihi hari ini (maksudnya, hari ‘asyura) dan bulan yang ini (maksudnya, bulan ramadhan).

Sebagaimana telah kami sebutkan diatas, bahwa hari ‘asyura memiliki keutamaan yang agung serta kehormatan sejak dahulu. Nabi Musa ‘alaihis sholatu was salaam berpuasa pada hari itu dikarenakan keutamaannya. Bahkan Ahlul Kitabpun melakukan puasa pada hari itu, demikian pula kaum Quraisy pada masa jahiliyah mereka berpuasa padanya.
Rasulullah shalallahu ‘alaihi wa sallam tatkala berada di Makkah Beliau berpuasa pada hari ‘asyura, namun tidak memerintahkan manusia. Ketika tiba di Madinah kemudian menyaksikan Ahlul kitab berpuasa serta memuliakan hari tersebut, dan Beliau senang untuk mengikuti mereka terhadap apa-apa yang tidak diperintahkan dengannya, maka Beliaupun berpuasa dan memerintahkan manusia untuk berpuasa. Setelah itu Beliau pertegas perintah tersebut, serta memberi anjuran dan dorongan atasnya, hingga anak-anakpun diajak ikut berpuasa. Diriwayatkan dalam shahihain, dari Ibnu Abas radiyallahu ‘anhuma berkata:

” قدم رسول الله – صلى الله عليه وسلم – المدينة فوجد اليهود صياماً يوم عاشوراء، فقال لهم رسول الله – صلى الله عليه وسلم -:{ ما هذا اليوم الذي تصومونه } قالوا: ( هذا يوم عظيم أنجى الله فيه موسى وقومه، وأغرق فرعون وقومه، فصامه موسى شكراً لله فنحن نصومه )، فقال – صلى الله عليه وسلم -: { فنحن أحق وأولى بموسى منكم } فصامه رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وأمر بصيامه “.

Ketika Rasulullah shalallahu ‘alaihi wa sallam tiba di Madinah, Beliau mendapati orang-orang yahudi berpuasa pada hari ‘asyura. Maka Beliau bertanya kepada mereka, Hari apa ini hingga kalian berpuasa? Mereka menjawab: Ini adalah hari yang mulia dimana Allah menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya, serta menenggelamkan fir’aun beserta bala tentaranya. Maka sebagai ungkapan rasa syukur terhadap Allah, Nabi Musa berpuasa pada hari ini, dan kamipun ikut berpuasa . Beliau lalu bersabda: sungguh kami lebih berhak dan lebih utama (untuk mengikuti Musa) dari pada kalian. Rasulullah shalallahu ‘alaihi wa sallam kemudian berpuasa dan memerintahkan untuk berpuasa pada hari itu.

Diriwayatkan pula dalam shahihain, dari Rubayya’ binti Mu’awwidz berkata:

” أرسل رسول الله – صلى الله عليه وسلم – غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار التي حول المدينة: { من كان أصبح منكم صائماً فليتم صومه، ومن كان أصبح منكم مفطراً فليتم بقية يومه }. فكنا بعد ذلك نصوم ونصوّم صبياننا الصغار منهم، ونذهب إلى المسجد فنجعل لهم اللعبة من العهن، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه إياها حتى يكون عند الإفطار “. وفي رواية: ” فإذا سألونا الطعام أعطيناهم اللعبة نلهيهم حتى يتموا صومهم “.

Rasulullah shalallahu ‘alaihi wa sallam mengirim utusan pada pagi hari ‘asyura ke kampung-kampung kaum anshor di sekitar Madinah, dan berseru: Barang siapa yang berpuasa pada pagi ini, hendaklah menyempurnakan puasanya, dan barang siapa yang tidak berpuasa, hendaklah berpuasa pada sisa harinya. Maka kami berpuasa serta mengajak anak-anak untuk ikut berpuasa. Lalu kami beranjak menuju masjid dan membuatkan mereka mainan dari bulu, jika salah seorang dari mereka menangis minta makanan, kami berikan mainan tersebut agar mereka lalai hingga tiba waktu berbuka.

Dan dalam riwayat lain: Jika mereka minta makanan,kami berikan mainannya agar melupakan makanan, hingga dapat menyempurnakan puasanya.

Namun tatkala puasa ramadhan telah diwajibkan, Nabi shalallahu ‘alaihi wa sallam meninggalkan perintah atas para sahabatnya untuk puasa ‘asyura, serta penegasan akannya. Hal ini sebagaimana diriwayatkan dalam shahihain dari Ibnu Umar radiyallahu ‘anhuma berkata:

( صام النبي – صلى الله عليه وسلم – عاشوراء وأمر بصيامه فلما فرض رمضان ترك ذلك – أي ترك أمرهم بذلك وبقي على الاستحباب ).

Nabi shalallahu ‘alaihi wa sallam mengerjakan puasa ‘asyura dan memerintahkan para sahabat untuk berpuasa. Ketika puasa ramadhan diwajibkan, Rasulullah meninggalkan hal tersebut- yakni berhenti mewajibkan mereka mengerjakan dan hukumnya menjadi mustahab (sunah).

Diriwayatkan pula dalam shahihain, dari Mu’awiyah radiyallahu ‘anhuma berkata:
سمعت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يقول: { هذا يوم عاشوراء ولم يكتب الله عليكم صيامه وأنا صائم، فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر }.

Aku mendengar Rasulullah shalallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: Hari ini adalah hari ‘asyura. Allah tidak mewajibkan atas kalian berpuasa padanya, tetapi Aku berpuasa, maka barang siapa yang ingin berpuasa, maka berpuasalah. Dan barang siapa yang ingin berbuka (tidak berpuasa) maka berbukalah.

Hadits ini merupakan dalil akan dihapusnya kewajiban menunaikan puasa ‘asyura dan hukumnya menjadi sunah.

Diantara keutamaan bulan muharam, bahwa puasa pada hari ‘asyura, dapat menghapus dosa-dosa setahun yang lalu. Imam Muslim meriwayatkan dalam shohihnya, dari Abu Qotadah,
أن رجلاً سأل النبي – صلى الله عليه وسلم – عن صيام يوم عاشوراء فقال: { أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله }.

Seorang laki-laki datang bertanya kepada Rasulullah shalallahu ‘alaihi wa sallam tentang pahala puasa hari ‘asyura. Maka Rasulullah menjawab: Aku berharap kepada Allah agar menghapus dosa-dosa setahun yang lalu.
Saudara muslimku ..saudari muslimahku:

Pada akhir hayatnya, Nabi shalallahu ‘alaihi wa sallam bertekad untuk tidak berpuasa pada hari ‘asyura saja, tetapi menambahkan dengan puasa sehari lagi, agar menyelisihi puasanya Ahli Kitab. Dalam shahih Muslim, dari Ibnu Abas radiyallahu ‘anhuma berkata:
” حين صام رسول الله – صلى الله عليه وسلم – عاشوراء وأمر بصيامه، قالوا: يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى “، فقال – صلى الله عليه وسلم -: { فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا التاسع } [أي مع العاشر مخالفةً لأهل الكتاب] قال: ( فلم يأت العام المقبل حتى توفي رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ).

Ketika Rasulullah shalallahu ‘alaihi wa sallam berpuasa ‘asyura dan menganjurkan para sahabatnya untuk berpuasa, mereka berkata: Wahai Rasulullah sesungguhnya ini adalah hari yang diagungkan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani, Maka beliau bersabda: Kalau begitu tahun depan Insya Allah kita akan berpuasa (pula) pada hari kesembilan (tasu’a). (yakni, bersamaan dengan puasa ‘asyura, untuk menyelisihi Ahli kitab). Ibnu Abas berkata: belum sampai tahun berikutnya, Rasulullah shalallahu ‘alaihi wa sallam telah wafat.

Ibnul Qoyyim rahimahullahu Ta’ala berkata dalam kitabnya, Zaadu al-Ma’aad (II/76):
” مراتب الصوم ثلاثة: أكملها أن يصام قبله يوم وبعده يوم، ويلي ذلك أن يصام التاسع والعاشر، وعليه أكثر الأحاديث، ويلي ذلك إفراد العاشر وحده بالصوم “.
والأحوط أن يصام التاسع والعاشر والحادي عشر حتى يدرك صيام يوم عاشوراء.
Tingkatan puasa pada bulan muharam ada tiga: Tingkatan paling sempurna, yaitu berpuasa pada hari ‘asyura ditambah puasa sehari sebelumnya dan sehari sesudahnya.[1] Tingkatan setelahnya, adalah berpuasa pada hari kesembilan (tasu’a) dan kesepuluh (‘asyura), sebagai mana yang diterangkan dalam banyak hadits.[2] Kemudian tingkatan terakhir adalah berpuasa pada hari kesepuluh (‘asyura) saja.

Namun untuk lebih berhati-hati, lebih utama berpuasa pada hari kesembilan, kesepuluh dan kesebelas, hingga bisa mendapatkan (keutamaan) puasa hari ‘asyura tersebut.

Tetamu HijrahJejak Kasih Di Awal Muharram

Ukhuwwah itu jelas terasa manisnya.

Dari jauh tanpa salam dan berita kami dikunjungi rakan seperjuangan dibumi lambaoian kinabalu satu ketika dulu.

Walau sudah 2 tahun terpisah kerana kepulangannya lebih awal ke sepang selangor, ikatan kasih ini masih utuh berpadu.

Dalam congakan lagik dan rasa, saya mengandaikan rumah kecil di gelugor ini akan diserikan dengan kunjungan pertamanya oleh sanak saudara dan keluarga di alor setar kedah.

Namun jangkaan saya meleset, bukan keluarga yang dating sebagai tetamu pertama.

Tapi seorang rtakan fillah yang datangnya dari jarak yang jauh semata untuk bertemu dan mengucap salam dan khabar perjuangan.

Terima kasih padaUst Zol Amri dan keluarga yang sempat bertandang keteratak kami walau dalam keadaan rumah yang masih kosong dan tidak terurus.

Dengan cerita dan khabar dakwah di selangor, isu tauliah, kisah rakan terdekat dan cerita keluarga, kami asyik melayan indahnya persaudaraan ini.

Masih terasa, betapa kami sentiasa bersama berganmding abhu menghidupkan surau teknik likas, menapak jauh dalam perjalanan mengisi misi dakwah di kg luanti dan seterusnya bertamu bersama muktamar pemuda nun jauh di tawau sana.

Hormat saya padanya selaku rakan dan senior dalam perjuangan, juga petugas ikhlas yang terpamer pada setiap langkah dan bicara perjuangnnya.

Pengarah dan pelopor awal untuk Unit Amal bertapak di Sabah.

Tahniah Ust Zol Amri, saya doakan keberkatan dalam hidupmu.

Monday, December 21, 2009

Membina Persepsi Murni Hijrah

Agen Hijrah

إِنَّ الَّذِينَ آَمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (218)

Maksud ayat surah al Baqarah ini menyatakan bahawa mereka yang beriman dan berhijrah melakukan perubahan serta berjuang di jalan allah ialah mereka yang sentiasa mengharapkan rahmat Allah yang maha pengampun dan penyayang.


الَّذِينَ آَمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ (20) يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ (21) خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ (22)

Maksud ayat surah Taubah ini membawa maksud mereka yang beriman , berhijrah dan berjuang dijalan allah dengan harta dan jiwa mereka lebih besar pahala dan darjatnya disisi allah dan merekalah golongan yang benar2 berjaya. Allah gembirakan mereka dengan rahmat dan keredhaaannya juga syurga yang penuh kenikmatan yang kekal abadi, ganjaran dari tuhan yang maha besar.

Tertarik saya dipagi hari ini untuk mengutarakan beberapa persoalan hijrah yang sememangnya dijadikan asset motivasi dan sumber hidayah oleh Allah, bahkan ianya dijelaskan dalam pelbagai versi ayat quran.

Elemen Hijrah ideal

Sempat saya meneroka melalui Quran Word yang dihadiahkan seorang sahabat satu ketika dulu untuk mencari maklumat tentang input hijrah melalui kalam allah ini.

Natijahnya memang menakjubkan.

Hijrah bukan sekadar omongan kosong.

Hijrah bukan hanya niat untuk berubah.

Hijrah bukan sekadar berarak mengelilingi pecan dan padang.

Hijrah adalah manifestasi 3 elemen yang saling berkaitan, ianya disebut secara berangkai pada hampir setiap versi al Quran berkenaan hijrah.

Elemennya ialah Iman, Hijrah dan Jihad.

Untuk itu setiap agen hidayah harus menyatakan persoalan hijrah ini tanpa membuang salah satu unsur ideal yang digabungkan tuhan untuknya.

Marilah semua sahabat untuk kita bersama menyantuni fikrah hijrah ini dengan memasang iman yang kuat dihati kita, nekad untuk membuat perubahan dan mendepani segala ujian mahupun halangan, lalu kita mesti bergerak dan melangkah dengan usaha kita berserta tawakal kepada ilahi. Moga kita memiliki kejayaan mereka yang berhijrah.

Teladan tema Hijrah

Terbayang diminda saya tema dakwah yang dikuncikan sahabat Jordan saya Ust Hasrizal dalam blognya Saiful Islam : mari kita didik minda kita untuk tahu, didik jiwa kita untuk mahu dan didik nafsu kita untuk mampu.

Satu tema baik untuk hijrah yang boleh kita sama2 teladani, tahu dengan ilmu sahaja tidak mencukupi, ianya perlu dipasak dengan azam keimanan yang ditanam kukuh dalam hati kemudiannya dilatih diri dengan mujahadah dan pengorbanan melawan nafsu buruk untuk kita mampu memiliki kemuliaan hijrah dan keampunan tuhan.

Sesungguhnya para tokoh gerakan hijrah siri pertama versi sirah sememangnya mengajar diri mereka dengan nilai ilmu,iman dan jihad ini.

Kerana itulah mereka mampu mendepani badai ujian dan fitnah kemunafikan dan kekufuran yang melata.

Kerana itulah dunia islam mampu bangkit dalam membina legasi ketuhanan yang penuh barakah dan keampunan.

Moga kita mampu membina daulah islam dalam hati kita untuk memenangkan agama allah dalam pentas yang kita kuasai.

Berimanlah, berhijrahlah dan berjihadlah.

Menyantuni Fikrah Hijrah Para UlamakKecewa Hati

Begitu mengujakan dan ruginya untuk tidak dapat serta menempatkan diri ini dikalangan khalayak yang berpusu menghadiri Majlis Munaqasyah bersama Sheikhuna Dr Yusof Al Qardhawi di Masjid Shah Alam.

Infonya hadir dalam blog sahabat saya Ust Aizam Masúd menitipkan rasa rindu saat talaqqi dulu kepada saya yang bukan sedikit, bertuahnya rasa untuk kembali ke daerah ini.

Daerah yang lebih cepat menerima hidayah, daerah yang tidak asing dengan kegawatan fikrah dan hujjah, daerah yang sering mencambahkan pemikiran dan idea baru, daerah yang tumbuh segar pelbagai tempat yang bercirikan taman –taman syurgawi.

Kenangan Semalam

Mungkin inilah harga yang terpaksa saya bayar ketika berkelana dulu, walaupun begitu tidak saya sesal detik dan tika pengorbanan saya ditagih menabur benih hidayah dibumi terdahulu, namun saya terkilan masa yang saya bazirkan meratapi untung nasib di perantauan tanpa melakukan sesuatu yang berfaedah, saya geramkan waktu yang saya bazirkan disana, 9 tahun mungkin panjang tapi apalah sangat sumbangan yang mampu yang hadirkan.Mari kita bersama ulasan Ust Aizam berkenaan kunjungan ilmu dan hijrah ini :

Pada malam ini (19/12/09), SQ memulakan ucapan tentang hubungan beliau dengan Malaysia yang telah terbina sejak tahun 1974 melalui Dato' Seri Anwar Ibrahim. Kemudian, beliau mula mengupas ibrah atau pengajaran yang dapat diambil daripada kisah Hijrah Rasulullah SAW. Pertama, nasrun minAllah (pertolongan daripada Allah yang menjelaskan Allah membantu Rasul-Nya menerusi tentera yang tidak dilihat), kedua, afdhal al-takhthith al-basyari (sebaik-baik perancangan manusia) adalah ketika Rasulullah SAW mengatur perancangan untuk melakukan hijrah, keempat, ta'sis al-mujtama' al-muslim (pembinaan masyarakat Islam di Madinah) dan kelima, kefasadan masyarakat Islam yang berpunca daripada golongan munafiqin yang membenci dan memusuhi Islam dari dalam termasuk mereka-reka fitnah dan sebagainya. Ucapan beliau disudahi dengan hadith al-ifki yang berlaku ke atas Sayyidatina A'isyah r.a.h. Kupasan beliau sangat-sangat menarik perhatian penulis dan bersifat 'hidup' dan menghayati zaman semasa, bukan sekadar mengucapkan hujjah dan dalil..Dalam suasana di dalam masjid yang penuh keberkatan, dimulai dengan solat Maghrib yang dipimpin oleh SQ dan ditutup dengan doa penuh semangat oleh Syeikh al-'Allamah dan solat Isyak...ditambah dengan kehadiran ribuan jama'ah tanpa jemu dan setia mendengar (sehingga penulis sukar dpt parking!), tidak dinafikan majlis pada malam tadi sangat berjaya walaupun ianya tidaklah kelihatan 'exclusive' dan 'grand' pada pandangan sesetengah orang!!

Bagi penulis, ketepikan unsur-unsur politik yang cuba dimasukkan atau dicucukkan oleh orang tertentu kepada SQ..tetapi ambil lah ilmunya yang masak ranum itu..ingatlah 'mujalasatul ulama' itu satu rahmat daripada Allah SWT..semoga dengan ketokohanam Maulana al-Syeikh, dua fahaman politik yang berbeza pun akan dapat disatukan jua...Wallahu a'lam


Sila rujuk laman berikut untuk manfaat dan maklumat penuh :
http://www.mufakkir-islami.blogspot.com/

Sunday, December 20, 2009

Hijrah Dalam Hijrah

Hijrah dalam Hijrah

Tatkala ini , pasti ramai yang memperkatakan tentang hijrah. Dengan sambutan dan pesanan, ianya agenda penting umat ini yang harus diangkat menjadi syiar utama Islam.

Pesanan akhir rasul kepada kita : Hijrah bukan lagi berbentuk fizikal merentas sempadan geografi tapi hijrah sekarang ini dinilai berdasarkan keazaman niat dan usaha mujahadah untuk memperbaiki diri dan mengubah sempadan iman dalam kehidupan.

Dalam selubung suasana Hijrah tahun 1431H ini, saya melangkah kealam baru yang tidak pasti.

Mungkin menjejak dan menelusuri langkah hijrah nabi yang meninggalkan kampong halaman dan terus berkelana.

Tapak semaian dan lubuk dakwah ada dimana-mana, selagi mana kita bernama manusia, kita akan terus leka dan lupa. Kita perlu bermuhasabah, tegur menegur dan saling memperingati diri kita.

Tika saya meletakkan kaki di atas permaidani pesawat yang akan membawa saya berhijrajh keluar meninggalkan bumi sabah tercinta, hati terus dipagut sayu. Tempoh 9 tahun disini bukanlah jarak masa yang pendek, ianya mungkin meliputi 1/6 umur saya. Ianya umur istimewa saya, umur muda dan mencari kematangan diri. Umur mentarbiah hati dan jiwa.

Jauh mata memandang keluar jendela walau sesekali Alif Kecil saya merengek manja di ribaan minta diagah dan didukung.

Menungan di alam Hijrah

Perasaaan saya melayang ke sisi perjuangan getir nabi dalam hijrah yang berdebu kesukaran. Mampukah saya mencontohinya sedangkan perjalanan saya dihidang selesa dengan pesawat kemas tanpa debu.

Nabi dan para sahabat meninggalkan halaman Mekah dengan persiapan minima tanpa membawa harta kecuali bekalan sehelai sepinggan yang dipakai dan mampu dibimbit dalam perjalanan beribu batu. Saya pula pulang selepas menyelesaikan urusan Kargo bersama SUBALI PACK dengan kapasiti kotak barangannya berjumlah 141 dan satu kereta.

Nabi dan para sahabat berstrategi melangkah keluar dengan tawakal bergantung dihati untuk sampai kedestinasi, jiwa mereka sedar maut dan halangan alam akan menguji mereka sepanjang perjalanan. Nabi dan Abu Bakar dengan strategi bijak hijrahnya, Saidina Umar dengan projek berani hijrahnya, dan sahabat yang lain dengan tabah dan sabar hijrah mereka yang keluar menyusup ditengah malam dan bersembunyi disiang hari untuk misi yang teragung…HIJRAH, bukan melarikan diri dari medan dakwah dan ujian, tetapi membawa agenda baru ummat ini yang akhirnya merubah lanskap politik dan dakwah keseluruhannya.

Nabi membawa rakan dan keluarga untuk berhijrah, mengajar ummat tentang kesatuan dan persaudaraan.

Persaudaraan dalam Hijrah

Nabi mengajar bahawa hijrah tidak akan berjaya tanpa persaudaraan ansar muhajirin yang membentuk keutuhan politik pemerintahan, nabi juga mengasaskan kasih sayang ini dengan nilai agama tanpa kepura-puraan dan persepsi tersembunyi.

Bumi sabah juga merupakan bumi hijrah, dakwah , persaudaraan , Bantu membantu, latihan tarbiah dan tuntutan kreativiti dakwah adalah elemen penting kearah kewujudan entity islam dan pemerintahannya yang kuat. Tapi sayangnya, ramai muhajirinnya pulang kepangkuan halaman atau masih terus berkelana dilokasi berbeza seperti saya. Ianya sememangnya agak membantut dan memperlahankan gear dakwah dan perjuangan.

Identiti Hijrah

Namun hijrah akan tetap berdenyut dalam urat nadi umat ini.

Ianya akan terus segar memberi harapan dan garapan baru perjuangan.

Hijrah adalah cas keimanan dan suntikan vitamin perjuangan.

Ianya obor pengorbanan disamping itu syiar agung bahawa islam ini sempurna dan mempunyai identity istimewa tersendiri.

Hijrah saya dan hijrah nabi dan sahabat terlalu jauh perbandingannya, namun izinkan saya wahai tuhan untuk sama meletakkan kaki dalam langkahan hijrah para umat terdahulu dalam merobek tabiat mazmumah lama dan membentuk sikap mahmudah baru mengikut paiawaian yang diletakkan Allah yang maha berkuasa.

Moga allah memayungi kita dengan rahmatnya sepanjang perjalanan hijrah kehidupan kita.

Hijrah dan Haruman Kisah Rasulullah – Berceritalah

Hijrah dan Haruman Kisah Rasulullah – BerceritalahTAJUK : KISAH –KISAH DARIPADA RASULULLAH
OLEH : ALLAYARHAM DATO’ISHAK BAHARUM
TERBITAN : KEMILAU PUBLIKA
MUKASURAT : 112

Dalam cuti yang serba panjang dan sibuk ini, masa berlalu agak pantas dengan rutin pelbagai yang harus diselesaikan segera tugasannya.

Mujurlah masih ada sedikit masa untuk saya membaca dan meneliti kandungan buku ini.
Buku pengkisahan cerita rasul untuk umat ini. Walaupun kandungannya pernah saya baca dan ketahui sebelum ini, sengaja saya miliki dan telaah buku ini untuk mencari keistimewaan ibrah dan pelajaran hidayah yang mampu saya ambil dan pelajari apatah lagi ianya hasil tulisan awal yang belum diterbitkan ketika hayat penulisnya Ustaz Dato’Ishak Baharum yang sarat dengan mesej dan tarbiahnya.

Mari kita bersama kata2 awal penulis di muqaddimahnya :
“ jika kita perhatikan amalan orang tua yang mengambil berat tentang pendidikan, mereka akan mengambil kesempatan dimasa lapang mereka untuk bercerita kepada anak cucu mereka dengan pelbagai kisah contoh tauladan baik dan sempadan buruknya.

Begitu juga apabila kita menoleh kebelakang meneliti pamimpin agung kita Rasulullah SAW yang misi pengutusannya adalah mengubah dan memimpin akhlak manusia. Maka nkita lihat pendekatan bercerita ini kerap digunakan rasul berkisar tentang umat terdahulu. Cerita yang bukan sahaja sebagai alat hiburan, tapi agen untuk menyemai sifat terpuji kedalam jiwa sahabat seperti jujur, ikhlas, sabar, tawakal, redha dan lain2”

Lalu gesaan kalam sisinya yang disempurnakan oleh Tuan Guru Nik Abd Aziz Nik Mat sesuai dijadikan inspirasi untuk kita menghadaminya sebagai bekalan hidayah kehidupan. Kata Beliau “Rasulullah SAW seorang nabi dan ikon umat sepanjang zaman yang layak dinobat sebagai suri teladan. Lantas, kalam baginda hadir berdasarkan wahyu bukan dari dorongan nafsu. Siapa lagi yang mesti kita turuti jika bukan lelaki ini. Lelaki yang mesti kita dahulukan berbanding ibubapa, suami atau isteri. Itulah junjungan Agung, Nabi Muhammad SAW. Dengarkanlah kisah daripada baginda dan bnerselawatlah ke atasnya dengan kesejahteraan yang kududs dan muluk”

Dan alhamdulillah, kehidupan ini adalah satu pentas cerita, manusia adalah pelakonnya. Kisahnya yang pelbagai dan reality lebih bererti dari mendengar dongengan omomg kosong.

Saya sudah menjumpai ibrahnya,anda bagaimana ? Namun yang paling utama, menghayati serta mengamalkannya dalam kehidupan ini.

Moga allah merestui dan mempermudahkan.

Saturday, December 19, 2009

Jamuan HijrahHijrah dan Jamuan

Dalam syahdu malam hijrah, awal tahun hijrah bermula cerlang dengan kehadiran warga Flat Persekutuan ke Majlis Sambutan Maal Hijrah dengan kehadiran yang membanggakan.

Rupanya ia juga diatur sempena perpisahan terakhir bersama pengerusi surau flat ini yang baru berkhidmat selama setahun, dengan jasa yang baru setahun jagung , terlalu besar ingatan dan simbolik kebersamaan ukhuwwah yang dipamerkan pada malam itu.

Jamuan Mengujakan

Seusai majlis kami dijamu dengan juadah hidangan yang pelbagai.

Menu yang begitu mengujakan dan membangkit selera hingga ke hujung lidah.

Lebih dari 10 menu hidangan menanti kami untuk menjamah dan menikmatinya.

Alhamdulillah, moga kehadiran kami dimalam itu memberi sesuatu kesan pada jiwa kami, hati kami dan pastinya perut kami.Sengaja saya masukkan entry ini untuk membangkit rasa bangga atas keutuhan semangat, kesatuan jamaah surau, kerelaan pengorbanan dan ketulusan ikhlas.

Rancangan yang hanya memakan masa dua hari, bukan penghalang untuk melaksanakan kebaikan dan memintal ukhuwwah yang terjalin, bahkan ia menerbitkan kesan ingatan yang bukan sedikit, dengan jamuan yang banyak dan hadirin yang sabar menjadikan malam terakhir saya di bumi ini begitu bermakna.

Coretan Jamuan

Pengajaran yang saya ingin coretkan di sini ialah :

1) Budaya kerjasama menyediakan jamuan dikalangan anggota warga Flat khususnya jiran wanita amat membanggakan, rekod program disurau flat selama ini meyaksikan hanya dengan kos yang sedikit dan perancangan yang ringkas mampu memberikan sesuatu yang amat bererti.

2) Menu pelbagai yang hadir adalah dari kebijaksanaan perancangan dan pengagihan tugas yang baik dan terusun, ianya juga hadir bersama keikhlasan dan pengorbanan.

3) Setiap makanan dan minuman yang dijamu dan dijamah dimalam itu pastinya memberi habuan pahala yang bukan sedikit kepada empunya nya. Dengan sumbangan tenaga dan dana, ia menjadikan hati dan diri lebih mudah menerima hidayah ilahi.

4) Hidangan dan jamuan adalah pemangkin dakwah, bahkan ianya kekadang menjadi motivasi jamaah untuk menghadiri program yang dianjurkan.

5) Budaya makan dan seterusnya menjaga kebersihan harus terus dipupuk dan diamal sepanjang kehidupan ini.

Akhirnya saya ingin menyatakan untuk para sahabat yang masih sangsi, sesungguhnya keutuhan jawatankuasa surau sudah berpaksi lama dengan asset yang begitu membanggakan.

Ahli jawatankuasa yang sedia bekerjasama dan merancang, ustaz2 luar Flat yang konsisten memakmurkan, hadirin yang memberi sumbangan dan sabar, jiran wanita dan RT yang banyak membantu serta tabungan surau yang masih bersisa besar.

Oleh itu, pemergian seorang pengerusi yang baru berkhidmat pastinya tidak memberikan kesan, kerana asas ukhuwwah yang terbina itu lebih kekal dan manis nikmatnya.

Antara rakaman lensa peristiwa jamuan hijrah malam itu :Thursday, December 17, 2009

Merafak Doa di awal Muharram 1431 H

Tatkala kerancakan hadirin dan kegamatan sokongan pastinya tertumpu di kaca televisyen menyaksikan perlawanan Malaysia menentang Vietnam adakah kemarau emas sejak 1989 Malaysia di sukan SEA bagi acara bola sepak akan tamat.

Dan jawapannya adalah ya, Satu perkhabaran gembira yang cukup mengujakan kita semua rakyat Malaysia pastinya.

Namun pada jam yang sama dibahagian timur Malaysia, waktu 6 petang biasanya sudah dikunjungi Maghrib. Harapannya mereka yang meraikan kejayaan menumpaskan musuh Malaysia dalam bolasepak juga berjaya menunaikan solat dan menundukkan musuh nafsu kita dalam diri.

Waktu yang sama, surau Flat Persekutuan menganjurkan Malam Sambutan Maal Hijrah yang di mulai dengan bacaan yasin, doa penutup dan pembuka awal tahun baru serta sedikit tazkirah atas permintaan sahabat2 surau.Ingatan saya pada diri ialah acara keagamaan seperti ini perlu di asaakan atas rasa ilmu dan iman, walau hakikatnya ia bukan perbuatan sunnah rasul untuk berdoa di awal muharram seumpama ini, namun detiknya yang mampu mengumpulkan manusia untuk kekal dan suka mengingati Allah dan agama sesuatu perkara yang cukup elok dan bermanfaat.

Apatah lagi, kiranya diri mampu menidakkan nafsu hiburan untuk bersantai dan bersorak percuma menanti takdir penentuan keputusan perlawanan bolasepak itu.

Ianya sesuatu yang besar untuk kita syukuri dan banggakan.

Inilah antara intipati doa awal tahun yang kita persembahkan pada tuhan, kiranya amalan soleh kita sepanjang tahun yang lalu moga diterima dan di letakkan dalam akaun pahala kita yang tersimpan baik diakhirat. Moga ianya juga jadi pemudah kepada ketaatan dan ibadah kita dan dalam masa yang sama hendaknya menjadi pelindung kita dari murka allah dan bencana yang tidak kita ingini.

Banyak bicara saya pada malam ini sebenarnya saya cedok dari pengkisahan iman yang diceritakan sendiri oleh Rasulullah, ianya satu tulisan warisan yang disempurnakan oleh al Marhum Mantan Mufti Selangor. Ustaz Ishak Baharum.Manusia memang sukakan cerita dan kisah, lalu nabi tampil bercerita. Cerita dari seorang manusia yang benar dan tidak berkata kecuali kebenaran.

Saya singgung kisah 3 bersaudara yang terkepung didalam gua, hanya diselamatkan bukan dengan kekeuatan fizikal mereka atau dengan bantuan manusia atau mesin pemecah batuan, tapi mereka terselamat hanya kerana tulus amalan dan niat mereka.

Hijrah adalah niat yang suci. Hijarah adalah keazaman untuk perubahan.

Hijrah adalah kemenangan dan Hijrah adalah idntiti agung umat Islam.

Hijrah lah yang merubah lanskap politik dan maruah umat islam ini.

Saya bawakan lagi cerita rasul tentang taubat hamba tua yang mewasiatkan abu mayatnya dibakar, kerana takutkan tuhan dan sedikitnya amalan.

Dan saya juga sebut tentang pepatah agama : innamal a’mal bil khawatiim, setiap amalan itu akan dikira berdasarkan kepada hujung amalnya. Ianya tuntutan kita untuk terus istiqamah membawa hidup ini kearah redha ilahi dan tidak membiarkan diri untuk terus celaka dan menderhaka.Dan akhirnya saya patrikan dengan ayat 134 surah ali Imran sebagai cek list perubahan kita:

1. Bersegeralah memohon keampunan Allah.
2. Berlumbalah membuat kebajikan untuk menikmati syurga allah.
3. Belanjakanlah harta dijalan Allah dalam senang dan susah.
4. Tahanlah amarah diri dan cuba untuk tidak marah.
5. Sentiasa memaafkan orang lain dan yang lebih utama diri sendiri.
6. Berusaha untuk tidak kekal dalam maksiat dan kesalahan, bersungguhlah untuk mendaki tangga ketaatan untuk hamper kepada tuhan.

Moga kita selamat dunia dan akhirat.Mungkinkah ini saat dan program terakhir saya disini ?? Entahlah, hanya takdir tuhan yang menentukan.

Selamat tinggal Surau Flat Persekutuan Km 4 Likas.

Salam Maal Hijrah 1431 HijriSalam Ukhuwwah

Salam Maal Hijrah

Dan Salam Tahun Baru 1431 Hijri

Kepada semua sahabat Fillah yang mengenali dan melayari blog ini, terima kasih jua kepada semua yang menghantar ucapan greeting maal hijrah, dengan doa saya semoga amalan kita diterima allah dan kehidupan kita diberkatiNya.

Moga tahun baru Hijrah ini menjanjikan amalan yang terbaik buat kita disamping menginsafi usia yang semakin menginjak tua.

Moga pelajaran Hijrah Rasul dan para Sahabat dapat menyemai ruh pengorbanan dan jihad buat kita semua.

Wednesday, December 16, 2009

Malam Santai di Norita TomyamDalam kesibukan aktiviti masing-masing, jalinan ukhuwwah tidak pernah akan merasa susah untuk sekejap berjumpa dan bersalam mesra.

apatah lagi untuk mengikat rasa kekitaan dan memohon petunjuk ilahi dalam memberkati liku jalan yang dilalui. juga sekadar bertemu dan memesrai perpisahan yang terjadi.

Ahli jawatankuasa surau Flat masih sempat mengatur pertemuan, seusai solat Isyak di Surau kami bergegas ke Norita Tomyam untuk menjamu selera dan bertukar idea.

Bersama setiusaha dan bendahari surau yang sekian lama banyak memberi sumbangan, juga ajk lama surau yang juga akan berpidah ke rumah barunya nanti.

En Latip, En Ismail dan Sdr Rasyid sentiasa bersedia meluangkan masa bila diminta.

Panjang bicara kami, menjurus kisah hidup masing-masing dan tidak lupa juga tentang hambatan dakwah untuk memakmurkan rumah Allah di komuniti kami.

Dengan hidangan mee goreng ayam yang kami licinkan malam itu, diselang seli dengan aroma dan rasa tomyam daging yang pedas dan panas, kami saling bertukar pandangan dan khabar, bertukar nasihat dan pesanan, berbalas pandangan dan cadangan.

akhirnya, kami meterai dengan program sambutan Hijrah Rasul disurau Flat bersama ketibaan awal Muharram Khamis ini.

Foto merangkai tautan hati.Tuesday, December 15, 2009

Sayang sebuah Perpisahan

Ukhuwwah kerana allah akan menghadirkan kemanisannya.

Rasa memberi tanpa diminta atau dipaksa adalah rutinnya.

Ingatan baik dan doa adalah penghubung komunikasinya walau tidak terucap.

Sentiasa bersangka baik dalam bersahabat tanpa dengki dan sengketa.

Terasa sakit bila sahabat ditimpa musibah.

tidak terpedaya dengan kasih, perasaan atau nafsu melebihi ketaatan pada tuhan.

Sanggup berkorban dan setia membantu tanpa terasa bebanan adalah hakikatnya.

Al ithar ialah tahap tertinggi dalam persahabatan.

Dan Allah akan menempatkan : Mereka yang berkasih Kerana Allah didalam syurganya, namun hanya sedikit bilangannya.

Lebih ramai yang tertipu dengan ukhuwwah walaupun diletak label Fillah.

moga allah memelihara kita dengan ukhuwwah yang sempurna.

catatan : terima kasih pada anak - anak didik di asrama putera dan puteri SMK Likas yang sanggup bersusah payah mengatur program santai dan ringkas untuk meraikan perpisahan ini.

tanda penghargaan cukup indah buat kami.

walau baru selesai berentap minda dalam spm dan stpm masih mampu berkumpul untuk meraikan kami.

terima kasih juga pada rakan guru yang hadir memberi sokongan dan hadiah ingatan untuk sebuah persahabatan.

Ustazah Shofriza, Cikgu Chin, Aspurani , Ramsidar , Harliana dan Suami En. Nordi, Rafiah dan keluarga, Ustazah Fadhilah serta semua yang memberi bantuan kepada kami di SMK Likas sepanjang perkenalan ini.

Program berlangsung diumur pagi yang telah lanjut hingga ke jam 12 tengahari, diselangi dengan doa, sedikit amanat dan ucapan sayang perpisahan.

Moga allah memberkati kita.


Sebahagian Pelajar Asrama SMK Likas Yang hadir Meraikan


Ingatan Dari Rakan Panitia Islam


Tanda Penghargaan dari Aspura & Aspuri SMK Likas

Erti Perpisahan BermaknaPerpisahan hadiah Tuhan

Pemergian seorang teman biasanya akan memberikan kita rasa kehilangan dan ketakutan. Terasa seolah-olah kita ditinggalkan keseorangan, rasa sedih, mengharap, rasa sedih menyelubungi kita dan mungkin dalam hati kita berdoa untuk allah batalkan perpisahan ini.

Kita juga takut, takutkan kehilangan, kita takutkan masa depan tanpa rakan yang selama ini bersama kita, kita takutkan misterinya hari esok , dan sebenarnya kita takut diri kita hilang kebiasaan yang sekian lama kita pupuk.

Kita sebenarnya mementingkan diri, inginkan kebiasaan berterusan, sukakan keseronokan dan berada di zon selesa. Kerana itu kita bencikan perpisahan. Kita bencikan kehilangan. Kalau boleh biarlah pertemuan itu berkekalan.

Teringat kiasan yang saya sempat kutip dari blog abunuha corner menyebut : kalau kita tidak mahukan perpisahan jangan sekali-kali sukakan pertemuan.

Kita bimbang perpisahan ini mendatangkan cabaran, kita takut ujiannya, kita takut kita bukan lagi dizon selesa, kita bimbangkan sesuatu yang tidak pasti.

Namun, percayalah… kehilangan dan perpisahan ini adalah nikmat Allah yang cukup indah. Dengannya lah kita akan merasai nikmat persaudaraan, melaluinya kita mengenal keinsafan dan menyedari keagungan cinta tuhan.

Anugerah Keinsafan dan kesedaran Hati

Dalam mengingati pemergian sahabat seJordan Ust Arman, saya mendapat email penguat semangat ini dari seorang rakan, Ustaz Zamri Abd Halim.

Catatannya memang mengujakan saya, mengambil idea dan pengajaran dari kejadian yang berlaku adalah prinsip penulisan saya ini. Renungannya mencambahkan ingatan dan daya insaf pada nilai sebuah perpisahan. Apatah lagi idea renungannya keluar dari idea perpisahan biasa, ianya mengajar kita sesuatu yang baru tentang erti kehidupan yang lebih bermakna.

Layanilah santun bahasanya ini, moga ia mampu mengajar kita dengan adab kehambaan.
assalamualaikum,

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang menghidupkan kita selepas kematian (tidur), kepadaNya dikembalikan.

Bila teringat atau berbicara pasal kematian lembut sekejap hati yang terasa kesat dan keras ini..sahabat Rasulullah apabila Rasulullah saw berbicara pasal syurga dan neraka seolah2 'ayanan' terpapar syurga dan neraka di depan mereka..Rasulullah saw kadang terlangkah ke hadapan kadang2 terlangkah ke belakang dalam solat baginda. terlangkah ke hadapan keran syok dan terpegun dengan syurgan, terlangkah ke belakang kerana dipaparkan azab neraka yang amat memedihkan. di mana kita dibandingkan dengan mereka..

Saidina Umar mengungkapkan setiap hari kita melihat si fulan dan si fulan meningggal dunia, akan tiba suatu hari orang ramai akan berkata umar pula telah kembali ke rahmatuLlah. ..beliau seorang yang keras dan kelihatan tegas orangnya..tapi lembut bila tibanya waktu malam.beliau menangis dan merintih sehingga dikatakan terdapat jaluran bekas aliran airmata di pipinya..ya beliau seorang yang keras tapi lembut bila di sis Allah...bagaimana pula kita?

Kadang2 kita sibuk dengan urusan dunia dan kerjaya..

Tidak dinafikan kerjaya satu ibadat sekirannya memenuhi syarat..namun, kadang2 kerjaya melalaikan kita..kerjaya menjadi ibadat apabila ianya tidak melalaikan kita daripada melakukan ibadat khusus..di mana kita dengan solat berjamaah? sekadar untuk memperingati diri sendiri..ada di kalangan ust atau graduan agama tapi liat dalam solat berjamaah..apatah lagi sesetengah tu tidak mencerminkan seorang yang berpendidikan agama..tunjukkan syakhsiah yang baik kepada masyarakat,

Rasulullah saw bersabda yang bermaksud "sebaik baik kamu adalah yang paling bermanfaat kepada manusia". berilah sumbangan kepada masyarakat sekadar kemampuan kita. yang mampu memberi kuliah berilah komitmen mengajar masyarakat, yang mampu dan pakar dalam internet wujudkan laman2 blog dan sebarkan dakwah di sana.

Alhamdulillah ramai kawan2 kita yang dah mula berjinak menerbitkan buku..teruskanlah usaha anda...sebelum Allah menjemput kita..

Seorang sahabat saya bertanya' sudahkah anda bersedia untuk saat kematian' saya menjawab : kalau diberi pilihan samada mahu terus hidup atau mati, saya masih lagi memilih untuk terus hidup' kenapa? ya, banyak lagi rasanya dosa yang tak terhapus, belum cukup lagi amalan, tak bersedia lagi menjawab persoalan yang bakal menerjah pada hari pembalasan.. hari dimana semua anak pinak, isteri, ibu dan ayah masing2 lari berjauhan malainkan yang mendatangi Allah dengan hati yang sejahtera...

Saya paksakan diri supaya menyukai amalan menziarahi kematian dan pesakit. meskipun ikutkan hati malas. sekurang2 nya apabila balik daripada ziarah tersebut, hati ini sedikit sebanyak terkesan dengan pengajaran tersebut.pernah beberapa kali dijemput untuk memberi pengisian di hospital. setiap kali berkunjung ke hospital, rasa ada perubahan pada hati..mengisafi diri, syukur atas nikmat kesihatan dan teringatkan saat kematian. pernah meletakkan hasrat untuk melakukan ibadat ziarah hospital sebagai rutin mingguan, namun apakan daya...tugasan, kerjaya membatasi.

Ya saya bangga dengan sahabat Jordan..kamu telah buktikan..teruskan. Allah menjadikan kita dengan kepelbagaian yang memeriahkan hidup di atas muka bumi, ada yang bijak, ada yang diberi peluang, ada yang berbakat, berpidato, mengarang, intelek...kepelbagaian ini kalau digabung akan memberi impak yang besar kepada kerja2 dakwah di malaysia.

Salam ukhuwwah

Monday, December 14, 2009

Hijrah Ke Jalan PutihPutih Warna Kesucian

Maksud sabda junjungan : Mereka yang sentiasa solat umpama golongan yang sentiasa mandi dan membersihkan diri, bilangan 5 kali mandi menjadikan seseorang itu bukan lagi bersih suci malahan putih berseri dari segi fizikal bahkan juga rohani.

Nabi memeng menyukai kebersihan bahkan meletakkan agenda kebersihan sebagai satu agenda utama agama dan meletakkan standardnya sebagai tahap piawaian iman seseorang.

Nabi juga menyukai susu sebagai lambang fitrah dan kesucian.

Sunnah Warna

Manakala al Imam Tarmizi mengesahkan laporan tentang konsistensi nabi memilih warna putih dan bersih sebagai gaya berpakaiannya sebagaimana direkodkannya dalam kitabnya Syamail Muhammadiah.

Putih sebagai satu ekstrak warna mempunyai aura dan terapinya tersendiri.

Mereka yang menyukainya merupakan seorang yang berkeyakinan, matang , berintegriti, berperancangan, berani dan sukakan kebersihan serta keindahan.

Terapi Warna

Menurut Dr.Norhisham Wahab pensyarah kinesiologi gunaan, hal ini boleh dijelaskan menerusi pendekatan Terapi Getaran Warna atau Colour Vibration Therapy. "Warna memainkan peranan penting dalam menyembuh, memberi tenaga dan menyeimbangkan tenaga pada tahap-tahap tubuh yang berbeza. Setiap elemen kimia dan benda-benda hidup di dunia ini mempunyai ciri-ciri rajah tenaga warnanya tersendiri. Ini termasuk tubuh badan anda dimana bahagian kepala dinaungi warna-warna lembayung di mana putih diibaratkan kunci mahkota kepada segala warna," terang Dr. Norhisham.Warna Maya

Ulasannya selari dengan pandangan Mohd Asrin Abd Latif dalam tulisannya tentang warna dalam multimedia merungkaikan : Putih melambangkan keseimbangan di antara warna. Anda boleh membina laman web yang ringkas dengan meninggalkan banyak ruang kosong putih atau ruang kosong di antara elemen muka surat di dalam 'lay-out' terutamanya bagi laman web yang dipenuhi dengan teks. Hadkan warna palet dengan menggunakan 2 atau 3 warna utama. Penggunaan warna yang terhad pada web dan warna palet grafik bermakna saiz fail digunakan adalah kecil. Ia penting kerana masa 'loading' lebih pantas.

Mungkin kerana itulah, saya juga lebih selesa untuk memilih warna sunnah ini sebagai teras perjalanan dan travelog saya mencari hidayah Allah.

Saturday, December 12, 2009

Cek List Serahan Tugas

Agenda Sabah

Kehadiran saya kembali ke Sabah menjanjikan masa luang yang agak terhad dan ruangan kerja yang tersusun sedia perlu dibereskan.

Mujurlah antara beberapa ilmu pengurusan yang sempat saya pelajari dan jadikan amalan ialah membuat memo dan senarai cek list bagi agenda dan tugasan yang perlu dilaksanakan bersama tahap keutamaan dan keperluan semasa.

Dengan menyenaraikannya meletakkan jiwa dan minda saya dalam status kerehatan dari keributan dan kekalutan, ia juga memberi saya ruang pengetahuan dan bertindak mengikut masa dan cara sewajarnya.

Lalu saya memberi jangka masa seminggu untuk saya dapat merumuskan segala agenda tugas ini ke tahap beres dan selesai. Insya allah.

Dalam entry kali ini saya ingin catatkan untuk ingatan diri dan berkongsi informasi bersama rakan sejawatan yang masih setia bertamu dan bertahan sebagai muhajirin di negeri Sabah ini.

Antara perkara segera dan tuntutan yang perlu kita selesaikan sebelum beransur pulang menjadi Ansar di halaman bumi sendiri eterusnya menyerahkan nota serah tugas kepada pentadbir kita.

1. Mengemaskinikan Buku Rekod perkhidmatan.

Urusannya bersama Puan Siti Aidah bagi Sekolah Menengah Daerah Kota Kinabalu di Jabatan Pelajaran Negeri Sabah , tingkat 4 rumah persekutuan. Namun saya difahamkan bermula tahun depan , pengurusannya akan dipermudahkan dan diletakkan dibawah penyeliaan kerani khas di sekolah tempat kita berkhidmat.

2. Memohon peruntukan Kargo untuk mengangkut barangan dan kenderaan.

Berurusan dengan Puan Chin di Pejabat Pelajaran Daerah Kota Kinabalu di tingkat 5, bangunan KWSP. Perlu mengisi borang yang terlebih dahulu disahkan dokumennya oleh pentadbir sekolah. Kebiasaannya pihak jabatan yang akan menentukan pihak kargo terlibat dan mereka akan menghubungi kita untuk tujuan packing. Namun dimaklumkan para guru boleh juga mencadangkan nama pihak kargo kepada jabatan untuk memudahkan urusan tapi kata akhir masih di tangan jabatan.

3. Memohon tiket arahan perjalanan menjalankan tugas.

Ianya merupakan perjalanan rasmi dan tiada kaitan dengan tiket percuma tiap tahun yang biasanya diperolehi guru, perjalannanya boleh dirancang dari 3 hari hingga seminggu bersesuaian dengan masa guru yang ingin pulang bertukar. Prosesnya bermula di tingkat 7 bangunan Rumah Persekutuan, bahagian akaun dan kewangan bersama Pn. Raziah.

4. Memohon tuntutan perjalanan keluar stesen

Ia melibatkan hak mendapatkan lojing, makanan dan perjalanan keluar dari kawasan tempat asal kita berkhidmat. Urusan bersama En Sylvester di PPD KK, tingkat 5 bangunan KWSP. Namun urusannya memerlukan beberapa dokumen yang melibatkan kerani kewangan sekolah.

5. Menuntut elaun gangguan

Elaun yang boleh dituntut sekali dalam perkhidmatan dan berjumlah sebulan gaji. Saya difahamkan ianya adalah untuk tuntutan melibatkan pertukaran antara negeri. Berurusan bersebelahan dengan kaunter tiket di tingkat 7, Rumah Persekutuan.

6. Urusan perpindahan anak

Selepas berurusan di pejabat sekolah rendah anak yang terdahulu kita diminta membawa surat pelepasan dari pihak sekolah bersama dokumen berkaitan ke Jabatan Pelajaran Sabah, bahagian sekolah, tingkat 1 , Bangunan KWSP bertemu dengan Puan Mimi untuk mendapat pengesahan dan endorsed dari JPN Sabah ke JPN negeri yang dipohon nanti. Namun disarankan untuk mendapat nama sekolah baru terlebih dahulu bagi memudahkan pengurusan.

7. Urusan – urusan biasa perpindahan.

Melibatkan pembayaran bil dan penamatan perkhidmatan seperti telekom, streamix , astro, api dan air juga pembatalan perjanjian sewa bersama tuan rumah.

8. Menyerahkan nota serahan tugas

Diisi dalam borang yang disediakan melibatkan pernyataan tentang jawatan akademik, tugsan kokurikulum dan tugasan utama yang lain disekolah yang disandang oleh kita. Menyatakan bidang tugas, serahan dokumen dan rekod berkaitan serta jumlah wang atau dana yang disimpan sekiranya ada. Perlu diserahkan pada pentadbir di sekolah kita berkhidmat.

Moga maklumat sebegini dapat memberi rujukan kepada sahabat2 yang sedang dalam proses rayuan pertukaran nanti untuk bersedia dan memberi rujukan serta gambaran awal bagi rakan sejawatan jika ada yang berkeinginan pindah.

Kematian satu Pengajaran - Penilaian seorang Kenalan

Kejutan dan Kesayuan

Malam ini, hati saya diguris kejutan dan sayu.

Terkejut dengan salam pertanyaan tentang sahabat lama dari teman penang melalui shoutbox saya, sesuatu yang amat merisaukan saya. Apatah lagi berita yang saya terima sebelum ini hanyalah tentang tahap kesihatan kritikal beliau yang dimasukkan ke Hospital di Jordan akibat serangan jantung.

Berada pada usia yang masih muda, mungkin beberapa umur sahaja lebih berumur dari saya, mendaki ke tahap diplomatic dalam kerjaya adalah seuatu yang amat membanggakan. Dan ianya juga menghairankan kalau dikira dengan logic pemikiran untuk kita kehilangannya.

Mengesahkan Berita

Prinsip saya dalam menerima berita ialah berkecuali dan tidak terus mempercayai atau menolakknya. Bukankah hadis nabi ada menyebut : Cukuplah digelar seorang itu sebagai penipu apabila ia menceritakan @ mempercayai apa sahaja yang didengarinya.

Situasi sama yang saya alami ketika diajukan maklumat pemergian seorang tokoh ulamak baru2 ini yang saya pasti anda semua juga mengetahuinya : al Fadhil Ustaz Ismail Kamus.

Ramai yang mengutus dan merangkaikan berita ini, saya panggilnya berita palsu atau lebih teruk lagi maafkan saya kalau saya nyatakannya sebagai satu pembohongan terhormat. Lalu dengan sopan dan penuh beradab diminta kita terlibat sama untuk terus membenarkan penipuan ini dengan katanya : SEBARKAN.

Penipuan terhormat ini adalah satu dosa. Samaada kita sedar atau tidak, tahu atau tidak , sengaja atau tidak.

Kesannya bukan sedikit. Ia mengelisahkan orang lain. Ia menyedihkan orang lain. Ia membingung dan meributkan orang lain bahkan ia menghabiskan duit orang untuk sama mempercayai dan menyambung mesejnya.

Moga kita sama – sama dapat mengingatinya dan mula belajar daripadanya kerana saya juga menerimanya bukan dari mereka yang tidak dikenali, tetapi dari rakan seusrah dan sepengajian yang barangkali memandang mudah dengan perkara seperti ini.

Bila kesahihannya sudah terbukti sebaliknya, adakah para penghantar sms ini akan menghantar mesej mintak maaf dan terlanjur menghantar mesej maaf saya tersilap. Jawapannya mudah…tidak sekali-kali.

Mengesahkan Kesahihan

Sumber yang saya ada dan ingat disaat ini adalah blog sahabat saya ustaz norazamuddin (abuawatif.blogspot) yang pernah melaporkan tentang tahap kesihatannya dan memohon kesatuan doa sahabat sejordan untuk terus mendoakannya.

Dari sana saya terus merujuk ke laman peribadi ust arman sendiri, dan pastinya bukan dia yang bercerita tetapi laman sembangnya (armanmdrusoff.blogspot) membawa saya memahami bahawa tuan empunya blog ini sudah kembali kerahmatullah pada malam 11 Disember dan akan diterbangkan jenazahnya kembali kekampung halamannya di ketereh, Kelantan untuk disemadikan.Sayu kehilangannya bagi saya tetap terasa, beliau merupakan guru pembimbing saya dan isteri semasa membuat praktikal perguruan di sekolah Maahad Hamidiah Kajang pada tahun 2000 dahulu.

Seorang yang tegas dan teliti, pendiam juga orangnya, tidak banyak bergurau namun masih mampu membuat jenaka bersama kami, adik sepengajian diJordan dulu bila ada masa terluang di bilik kaunseling dimana kami ditempatkan dahulu.Ustaz Arman Md. Rusoff kembali ke Rahmatullah di bumi Jordan, semasa menjalankan tugasnya sebagai Atase Pendidikan di Jabatan Penuntut Malaysia, Amman, Jordan.

Benarlah janji tuhan dalam surah Luqman pada ayat yang terakhirnya menyatakan :
وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (34)

Kamu tidak tahu apa yang kamu akan lakukan pada esok hari, dan kamu sama saekali tidak tahu dibumi manakah kamu akan bersemadi mati.Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui dan luas ilmunya.

Moga kematian ini memberikan sebaik ibrah dan pengajaran kepada kita.

Laptop RosakDalam kesibukan rutin harian menyelesaikan tugasan terakhir yang masih berbaki dibumi sabah ini, laptop saya tiba-tiba bermasalah dan tidak dapat berfungsi.

Gara-gara bateri uzur dan lapok yang langsung tidak mampu menyimpan tenaga, kalau dahulunya masih mampu bertahan hingga kesepuluh minit, namun saya kesan sejak raya korban yang lalu, kuasa simpanannya juga ikut terkorban sama.

Hari Jumaat lalu, tanpa sedar saya tercabut plugnya dari sumber elektrik, ia terus tersangkut dan tidak dapat dibuka hingga terpaksa saya mencuri masa sibuk saya untuk membaikinya di Skytech, kedai awal semasa saya membelinya 4 tahun lalu.

Sempat saya bertanya kalau2 ada bateri baru untuk laptop NEC VERSA M540 saya ini, SAM seorang staf muda yang juga merupakan technician disana tersenyum sambil menjawab : Kalau NEC dah tak ada, mungkin dah balik ke Jepun.

Terpaksa meninggalkannya di kedai selama sehari untuk dibaiki dan diformat semula, harapnya dokumen dan maklumat didalamnya tidak hilang.

Dan selama itu jugalah saya tak dapat menerima berita kawan2 blogger sabah dan mengisi minda dengan informasi baru dari blog2 yang saya masukkan dalam pautan ilmu dan hujjah saya.

Mungkin ada rahmat disebaliknya, sempat juga saya menyentuh tugasan pelajar OUM yang saya belum semak dan berikan markahnya lagi.

Harap masa yang terluang ini dapat saya manfaatkan.

Thursday, December 10, 2009

Anak Permata Kehidupan

Terjahan Rindu

Entah mengapa hari ini saya merasakan entry ini amat menyentuh hati dan wajar di tulis.

Mungkin ianya datang bersama sedikit kerinduan yang bergentayangan disudut hati, ianya amat bermakna untuk saya dan tidak keterlaluan untuk renungan kita bersama.

Kisah kehilangan empat orang anak sekelip mata dalam tragedi di Bandar Muadzam amat merentap naluri siapa yang mendengarnya. Terasa betapa berkuasanya tuhan mengatur perjalanan hidup ini.

Siapa menyangka anak yang berusia muda boleh pergi mengadap tuhan terlebih dahulu. Perginya bukan seorang malahan berteman dengan abang dan kakak2nya.

Rasa kehilangan yang tidak sedikit dan pastinya dirasai amat oleh mereka yang melaluinya.

Hakikat anak dalam kehidupan

Kerana itu jugalah kita seharusnya amat menyedari tentang hakikat anak yang dikurniakan tuhan ini untuk kita. Mereka datang sebagai penyeri rumahtangga dan amanah kehidupan untuk kita, bukannya ia hadir sebagai hadiah hiburan semata-mata atau juga sebagai punching bag deraan manusia.

Justeru kesedaran ini memerlukan kita merafakkan berbanyak syukur kepada tuhan pencipta yang menganugerahkan kita nikmat anak ini.

Islam memohon kita berlaku adil kepada semua manusia, dan tidak terkecuali anak-anak. Janganlah para ibubapa meletakkan kasih dan hadiah berlebihan terhadap anak kesayangan dan meminggirkan yang bakinya.Siapa tahu antara anak yang ramai dan ada ini, siapakah yang akan muncul sebagai manusia paling berjasa dan banyak berbakti kepada dua ibubapanya.

Pepatah arab mengatakan : Al Umuur bil Khawatiim, bermakna sesuatu perkara itu akan dinilai berdasarkan kemuncak dan penghujungnya. Jika seorang pelajar cemerlang di Tingkatan 1 tapi gagal di SPM tiada maknanya. Oleh itu ibubapa memerlukan konsistensi memberi didikan dan kasih sayang kepada semua anaknya.

Ibrah surah Kahfi

Pesanan tuhan yang jelas termaktub dalam surah al Kahfi juga boleh dijadikan sebagai renungan. Kasih sayang melampau terhadap anak boleh membunuh akidah dan keimanan.
Betapa ramai para ibubapa membenarkan kemaksiatan anak atas nama kasih sayang.

Teringat kisah jiran ipar saya yang menceritakan seorang anak gadis meminta restu dan mencium tangan bapanya untuk keluar bersiar menunggang motorsikal bersama teman lelakinya meraikan peperiksaan SPM yang baru berlabuh. Inikah bapa yang ingin dibentuk oleh Islam.

Mari kita melihat antara intipati khutbah hari raya aidil adha yang saya ambil dari laman ekhutbah milik sepupu saya Ustaz Syairazi Atiqullah yang banyak mengutarakan koleksi khutbah terbaik dengan data maklumatnya, inti pengajaran dan ibrahnya, fakta dalilnya dan isu semasanya. Moga antum juga dapat memanfaatkannya.

Dipetik dari ekhutbah aidiladha 1430H.

Firman Allah dalam surah al-Kauthar :

Maksudnya : Sesungguhnya Kami telah mengurniakan kepadamu (wahai Muhammad) kebaikan yang banyak (di dunia dan di akhirat). Oleh itu, kerjakanlah sembahyang kerana Tuhanmu semata-mata, dan sembelihlah korban (sebagai bersyukur). Sesungguhnya orang yang bencikan engkau, Dia lah yang terputus (dari mendapat sebarang perkara yang diingininya)

Ketika menyambut hari korban maka kita turut ingat tentang perintah Allah melalui surah al-Kauthar agar kita menghidupkannya dengan solat sunat hari raya dan juga ibadat korban yang begitu banyak kelebihannya. Menyingkap kepada pengajaran penting surah yang sama iaitu bagaimana nabi Muhammad s.a.w turut berdepan dengan manusia takabbur yang menolak dakwah Islam sebagaimana nabi Ibrahim a.s.

Malah nabi pernah dituduh sebagai manusia yang putus keturunan atas alasan semua putera baginda mati ketika masih kecil padahal bangsa arab terutamanya menganggap bahawa anak lelakilah sebagai penerus keturunan sedangkan anak perempuan hanya mengikut keturunan suaminya bila sudah berkahwin.

Tuduhan liar dan jahat kuffar dijawab oleh Allah bahawa merekalah sebenarnya terputus nikmat di dunia apatah lagi di akhirat nanti kerana Islam terus berkembang, dakwah nabi terus berjaya dan diteruskan sedangkan amalan kuffar terus ditinggal dan dilupa sebagaimana kita jarang mendengar walaupun daripada mulut orang kafir sendiri bahawa mereka mengikut ajaran Firaun, Namrud, Abu Lahab dan sebagainya. Sedangkan Islam walaupun nabi Muhammad s.a.w telah meninggal kita lebih 1400 tahun yang lalu namun ia terus diperjuangkan sehingga hari qiamat.

Oleh itu kita mesti menjadi umat yang sentiasa mendapat nikmat daripada Allah di dunia dan akhirat dengan memahami dan melaksanakan Islam dalam setiap aspek kehidupan bermula daripada diri sendiri diikuti keluarga, masyarakat seterusnya negara.

Pastikan kaum lelaki menjadi bapa yang baik kerana bapa terbahagi kepada tiga jenis iaitu

[1] bapa yang terlalu garang sehingga hilangnya rasa kasih sayang dalam keluarga.

[2] bapa dayus yang membiarkan anak dan isteri derhaka pada Allah seperti mendedah aurat, bergaul bebas sehingga kita begitu gerun dengan suatu kajian yang dibuat 2 dekad yang lalu yang menunjukkan bagaimana 2 daripada 3 pelajar sekolah pernah berzina dan apa yang lebih malang kebanyakan mereka berzina dalam rumah bukannya di luar.

[3] bapa yang penyayang sebagaimana yang disarankan oleh nabi melalui sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Thobrani :

Maksudnya : Sebaik-baik orang diantara kamu ialah orang yang berbuat baik kepada ahli keluarganya dan aku terbaik antara kamu sentiasa berbuat baik kepada ahli keluargaku

Pastikan anak-anak kita dapat menjadi manusia yang berguna kepada keluarga, agama dan negara semasa kita masih hidup dan bila kita sudah menghembus nafas terakhir nanti dengan memberi didikan agama yang sebaiknya.Didiklah anak supaya sentiasa berdoa untuk kedua ibubapanya terutama selepas kematian keduanya.

Ibarat kata syair arab bahawa bukanlah dikira anak yatim semata-mata kematian ibubapa sebaliknya anak yatim yang sebenar ialah anak yang mempunyai ibubapa namun mereka lebih sibuk dengan urusan hidup sehingga mengabaikan perhatian kasih sayang dan didikan sewajarnya terhadap anak


Moga kita dapat menunaikan tanggungjawab dan amanah kehidupan ini.

Wednesday, December 9, 2009

Kembali berlangbuana Ke SabahTanggal 9hb Disember saya menjejakkan kaki sekali lagi ke sabah.

Kali ini kedatangan saya dalam tempoh singkat untuk mengurus proses perpindahan kargo barangan dan urusan lain yang berkaitan.

Menaiki penerbangan seawal jam 8 pagi hinggalah ke jam 4 petang bukanlah sesuatu yang ganjil dan luarbiasa bagi saya, tapi perjalanan kali ini yang hanya ditemani isteri dan baby kecil saya tanpa kehadiran 4 anak kesayangan yang lain agak menyentuh deria hati dan perasaan saya.

Apatah lagi hati dan takungan rasa pilu yang kami tahan sejak pagi akhirnya terlerai dalam rembesan air jernih dipipi. Sedih dan terharu juga terpaksa meninggalkan mereka di kampung dibawah jagaan makcik dan pakcik-pakciknya.

Harapannya anak2 abah yang semakin membesar ini akan bijak menjaga tingkah laku dan pandai menjaga diri nanti.

Biarlah perpisahan ini mengajar kita erti kesyukuran dan rasa memiliki, harapannya ia membentuk kematangan dan kedewasaan pada diri kita semua.

Monday, December 7, 2009

Mencari Terminal Kehidupan

Terminal Persinggahan

Hari kedua Disember menyaksikan sekali lagi Innova ini berjasa membawa saya ke Pulau Mutiara ini untuk misi mencari rumah tumpangan ketika permusafiran disini kelak.

Mengelilingi bahagian Island di Pulau Pinang ini menyaksikan pengalaman yang pelbagai dan cukup berbeza dari bumi bawah bayu dahulu.Dengan kehidupan yang sentiasa bergerak, kesesakan lalulintasnya, para pengguna jalan raya nya yang kurang berdisiplin, kemajmukan masyarakatnya menjadikan saya manusia baru yang sentiasa mencari ibrah.

Lampu trafik masih lagi merah, namun beberapa motorsikal bahkan kereta sudah mula melintas tanpa perlu menunggu ianya bertukar hijau... adalah pandangan asam garam biasa oleh penduduk pulau ini. Himpit menghimpit, berlumba untuk cepat kedepan dan pelbagai karenah lagi antara yang saya saksikan seawal kunjungan saya kesini.

Saudara Pembantu Setia

Dari taman dan lorong saya menjelajah, itupun dengan pertolongan seorang saudara jauh Suhaimie yang banyak membantu. Dengan kepakaran dan pengalamannya memandu van sekolah, setiap lorong dan denai adalah mainannya. Kami seolah dibawa pemandu pelancong menceritakan sejarah dan pelbagai rahsia tempat disekitar pulau ini.

“Sila telefon saya semula .... ada roadblock dihadapan” katanya pantas menutup handphonenya ketika dia baru sahaja menelefon rakannya bertanya lokasi rumah untuk kami. Terpinga-pinga kami satu van dengan gelagatnya, dengan jalan yang berselekoh dan ditepinya bukit bukau , bagaimana dia boleh menjangka dan mengagak sekatan polis dihadapan jalan.

Selang seminit kemudian disebalik selekoh, apa yang disebutnya memang wujud. Terdapat sekitar 5 orang pegawai polis sedang menjalankan tugas mereka menahan beberapa kereta ... dan kami yang sudah bersedia, tersenyum memandang polis yang melepaskan kami pergi. Tapi saya masih lagi tersenyum dan dihantui... ilmu apa yang dipakainya menduga roadblock dijalanan. Dan ketika saya mengusik untuk mengorek rahsianya, dia hanya tersenyum sambil mahal menyimpan rahsianya.

Lama kami meninjau persekitaran taman dan kawasan di sekitar pulau ini, namun yang ada hanyalah tinggi tersergam bangunan flat dan apartment yang menjangkau ketinggian 20-30 tingkat dengan ruang parking yang kecil, ada pula apartment yang eksklusif yang kelihatan mewah dan bersifat terlalu privacy.
Namun keduanya menjamin persamaan harga yang sama ... RM450 untuk rumah 2 bilik dan RM 750 untuk rumah 3 bilik. Manakala rumah taman biasanya akan mencecah angka ribu. Sesuatu yang kami telah jangka dan maklumi awal dari maklumat kawan –kawan disini.

Perumahan Bunga Raya Daerah Gelugor

Akhirnya dia membawa kami ke perumahan di Jalan Bukit Raya di daerah Gelugur, berhampiran dengan kawasan kontroversi Kampung Bukit Pala yang mula ditarah persekitarannya untuk dibuat projek pembangunan, berdekatan juga dengan Kompleks Kastam dan SK Bukit Gelugur , kami menghala ke sebuah rumah kosong yang baru ditinggalkan penyewanya yang bertukar ke Shah Alam.Dengan laman yang agak luas, memiliki 3 bilik besar dan 2 ruang tamu agak selesa ianya terus memikat hati kami tapi yang ralatnya hanya memiliki 1 bilik air sahaja. Bertemu dengan tuan rumahnya Mr Yap yang agak friendly namun sibuk dan sentiasa tergesa-gesa, beliau keluar dari kereta mewah Mercedesnya dan membuka pagar dan taklimat tentang rumah ini. Dengan harga sewa lama yang sememangnya RM1000, kami berjaya menawarkan nya kepada harga yang lebih baik bagi kami iaitu RM800.

Tidak lama kemudian kami dikunjungi oleh Bendahari Persatuan penduduk disitu yang ingin memaklumkan sesuatu kepada tuan rumah kami, saya sempat mengajukan soalan tentang keselamatan dan sejarah kecurian dikawasan tersebut, pesara cikgu yang bernama Mr Santokh itu menyatakan jaminannya. Beliau yang berjiran dan tinggal selang beberapa rumah dari kami menyatakan belum pernah terdengar kejadian seumpama itu dikawasan ini. Moga ia berterusan selamat insya allah, doa hati saya.

Berada dikawasan yang berhampiran dengan Masjid At Takwa menjadikannya pilihan utama saya, apatah lagi bonusnya ia dikelilingi dengan kemudahan asas seperti pasar, klinik, pejabat pos, nursery dan tadika serta hanya 10 minit sahaja untuk ke USM. Moga ianya mempermudahkan gapaian cita-cita yang masih terpendam dan membara.

Hiduplah kamu umpama seorang Pengembara

Hidup ini adalah permusafiran............. Hijrah dan pengembaraan memerlukan kesabaran, kebijaksanaan merancang, merendah diri, tidak sombong dan sentiasa cuba mewujudkan rangkaian rakan baik yang luas, pandai menilai risiko dan mencari ruang dan peluang dan tidak lupa perkara yang paling utama ialah pergantungan dan tawakal pada yang maha merancang dan mentadbir alam ini.

Maksud hadis nabi inilah yang memotivasikan saya... hidup ini akan terus kita layarinya sebagai permusafiran yang mengejar masa dan detik, mencari untung dan laba dunia akhirat, menggapai ilmu dan pengalaman , menabur budi dan jasa, menyambung rakan dan taulan serta menyumbang kebaikan dalam jiwa hamba terhadap Allah yang maha Esa.

Moga Allah menerima saya sebagai hambanya.

Thursday, December 3, 2009

Masihkah kau ingat - wira memo

Masihkah kau ingat… parut memorandum bukan sedikit, calarnya mampu mengalir darah, busungnya masih menakung nanah, bukan sedikit pengorbanan yang ditagih dan terpaksa kita bayar ,bahkan ada yang mencagarkan kelas markaz lughah mereka untuk itu…..

Namun, hikmatnya pasti tuhan saja yang tahu… dan kita juga tahu, bahawa kita sebenarnya sudah boleh mengikat muafakat, menyimpul bicara dan melangkah bersama, lalu idea penubuhan PRISMA sudah pastinya akan menjadi kenyataan…

Dan antara hero demo yang menonjol tika itu ialah akh Wan Rumaizi, pastinya meraih popularity besar memegang tampuk kepimpinan awal….

Pandai juga kita berdemokrasi dulu ya..siap dengan pilihanraya dan berperlembagaan lagi, itulah hadiah permusafiran kita,jauh berjalan luas pengajaran dan pemandangan kita.

Dan setelah itu, bertukar baton kepada saudara Kamal Nazmi, Ust Farid Ravi, Sdr Azrulsham dan lain2 yang pernah mengisi rakaman tinta nostalgia memegang kerusi empuk penuh taklif dan tanggungjawab itu, kerusi presiden PRISMA.

Minggu Ceria Yang Memenatkan

Minggu Sibuk

Kalendar hidup saya di penghujung November dan awal Disember ini memang saya jangkakan agak adventure dan memenatkan.

Saya bertolak pulang dari Sabah ke Alor Setar menggunakan tiket penerbangan isteri pada 23 November, seterusnya mengambil Innova untuk pengangkutan darat saya semasa travel di utara dan kelantan nanti.

Berada bersama di keluarga di Kedah selama 2 hari sebelum saya meluncur di jalan raya untuk berhari raya di Kota Bharu pada 26 November. Sempat berhari raya dan mengunjungi kaum kerabat terdekat serta majlis kenduri kahwin dipihak keluarga dan rakan saya bergegas pula ke Sidam Kiri, Kedah pada 30 November.

Sidam Kiri adalah tempat transit saya di rumah kakak ipar dan ianya merupakan tanah sempadan antara Kedah dan Pulau Pinang yang hanya mengambil masa 10 minit ke Tasik Gelugor.

Pagi 1 Disember saya bergerak ke Pulau Pinang dan sempat kami melapor diri di sekolah masing-masing.

Melapor Diri

SMK Abdullah Munshi adalah sebuah sekolah Bestari yang menjanjikan kualiti pendidikan serta pelajar yang lebih baik. Dengan rekod prestasi akademik yang baik dan latar belakang pelajar pintar meletakkan tugasan di sana bersesuaian dengan corak dan gaya akademik isteri saya.

Semasaa wawancara ringkas bersama barisan pentadbir SMKAM ini saya tersenyum bila tiba-tiba pengetuanya memberi soalan cepu emas kepada isteri saya “apa rasanya pembaharuan yang ustazah akan bawakan disekolah ini nanti, selaras dengan lama pengalaman dan mungkin program terbaik yang ada di sekolah ustazah terdahulu?”

Soalan yang amat bermakna untuk dijawab... menjanjikan azam dan harapan pentadbirnya dan bebanan tanggunjawabnya nanti. Namun perlukah soalan itu dijawab memandangkan kami pun belum pernah bercinta dengan sekolah ini. Membuat sesuatu jawapan tanpa asas ilmu dan pengetahuan hanya akan memberikan keputusan yang dangkal dan janji kosong tanpa amanah.

SMK St Xavier

Kemudiannya kami sampai di SMK ST Xavier sebuah sekolah mubaligh yang saya letakkan kaki buat pertama kalinya pada jam 1.05 petang.

Bersama dengan Penolong Kanannya Mr Cheng, saya diberikan taklimat panjang berkaitan sejarah dan polisi sekolah yang memakan masa hampir 45 minit. Berjanggutlah isteri dan anak2 menunggu didalam Innova hinggalah ianya berakhir dengan saya meletakkan ibu jari tangan kanan dan kiri bagi tujuan punch kad elektronik.

Sebuah sekolah yang diasaskan dengan derma dan donation para mubaligh dalam memberi pendidikan dan membentuk pemikiran masyarakat, sekolah ini terus berjalan stabil hampir 10 dekad lamanya.

Tahun ini merupakan tahun pertama sekolah ini diambil alih oleh KPM dan tahun terakhir perkhidmatan Datuk Brother Paul sebagai paderi dan pengetua sekolah.Dan seterusnya, pengetuanya akan dipegang oleh guru biasa yang bukan bertaraf paderi.

Namun menoleh sejarah dan sumbangannya, beliau ternyata seorang yang berwawasan dan banyak jasa. Mungkin saya boleh menulis semula tentangnya nanti untuk perkongsian dakwah bersama.

Yang baik kita jadikan tauladan dan sandaran untuk kebaikan dan menggerakkan dakwah Islam nanti.

“Ustaz dilantik sebagai Ketua Panitia...masa mengajar ustaz ialah 24 masa, dan biasanya masa PAFA adalah diluar jadual persekolahan,Ustaz akan keluar lewat dari masa biasa.... dan ustaz juga akan mengajar tingkatan 4 dan 5 serta memegang jawatan Penasihat Persatuan Pelajar Islam ” bijak pentadbir ini menyusun ayat menyerahkan bebanan tugas kepada saya yang hanya tersenyum dan mengangguk.

Inilah rencah alam, sekali kita di atas sebagai senior dan akhirnya kita akan kembali junior. Biasalah kan..bukankah kita mata rantai perjuangan yang tidak memulakan dan tidak juga mengakhirinya. Saya terima dengan jelas dan patuh segala arahan apatah lagi sekolah ini hanya mempunyai 2 orang guru agama sahaja yang kapasiti pelajarnya ialah hampir 1700 orang.

“Harap ustaz dapat menyesuaikan diri .... dan kebiasaannya pelajar disini lebih banyak menggunakan Bahasa Inggeris sebagai medium komunikasi mereka” sambung Mr Cheng lagi.

Terima kasih dan tarikh 30 Disember merupakan tarikh bertugas pertama saya untuk mesyuarat sulung disini nanti.

Azam Diri

Azam saya .... ini semuanya suratan ilahi terhadap saya, setelah sekian lama memohon untuk bertukar dan ditempatkan ke sekolah terbaik bagi diri saya, agama saya dan keluarga saya. Maka allah takdirkan saya bertapak di sini, pastinya ada tugasan tuhan buat saya disini.

Insyaallah, di kesempatan ini saya berazam untuk memperbaiki dan mempertajamkan penggunaan Bahasa Inggeris saya yang kian tumpul ini, moga dengannya dapat saya baca dan telaah pandangan hikmah dan ilmu dari jurusan barat dan eropah yang berguna nanti. Juga buat jadi medium dakwah yang berguna dalam kepelbagaian dan kemajmukan masyarakat disini.

Bukankah ia juga maksud junjungan “pelajarilah pelbagai bahasa asing, moga dengan nya kamu akan dipandang mulia dan juga kamu akan selamat dari tipudaya mereka”

Pulau Mutiara.......................... Moga banyak mutiara yang dapat saya kutip dan rangkaikan untuk menjadi perhiasan hidup dan agama yang bergemerlapan.