Friday, July 15, 2011

Jumaat Pertama

Ulamak Berselisih Tentang Jumaat Pertama Dalam Islam

1) Org yang pertama solat jumaat ialah Musaab bin Umair sehinggalah nabi tiba di madinah.

2) Ada pandangan yang mengatakan bahawa Jumaat pertama dikendalikan As’ad bin Zurarah . Seorang pemuka dan sahabat ansar.

1. Diriwayatkan Dar Sunan Abi Daud, Ibnu Majah, Ibnu Hibban Dan Baihaqi : Hadis Dari Abd Razaq Dan Abd Bin Hamid Dari Ibnu Sirin Yang Menjelaskan Penduduk Madinah Telah Solat Jumaat Terlebih Dahulu Solat Jumat Sebelum Ketibaan Nabi,

Org Ansar Berkata : Yahudi Berkumpul Dihari Sabtu Manakala Nasara Berkumpul Dihari Ahad Ayuhlah Kita Jadikan Satu Hari Utk Kita Berhimpun Dan Mengingati Allah Dan Mensyukuri Iaitu Hari Arubah,Nama Jumaat Ketika Jahiliyyah. Maka Allah Menurunkan Ayat 9 Surah Jumaat.

3) Org Pertama Yang Solat Jumaat Ialah Nabi Sendiri Selepas 4 Hari Tiba Di Madinah Di Perkampungan Bani Salim Bin Auf, Maka Nabi Bersolat Dan Berkhutbah Disana.

TAFSIR MUNIR , DR WAHBAH ZUHAILI MS 204 JUZ 27-28, DAR FIKIR,DAMASCUS

Intuk menyatukan antara pandangan ini, para ulamak menyatakan :

Sebagaimana yang telah dimaklumi sebelum ini, kefardhuan Jumaat berdasarkan hadis telah dimuktamadkan sebelum Hijrah Nabi ke Madinah.

Ianya di kelolakan oleh Asad Bin Zurarah untuk mengumpulkan penduduk Madinah untuk sama2 bersolat jumaat dan diimam dan dikhutbahkan oleh Mubaligh Madinah kala itu Musaab Bin Umair.

Khutbah atau Jumaat pertama nabi hanyalah berlaku pada hari ke 4 selepas Hijrah.


No comments:

Post a Comment